Wednesday, July 25, 2012

รายงานผลการปฏิบัติข้าราชการของข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลงานด้านการวิจัยสร้างสรรค์ ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ประจำปีการศึกษา 2554 ช่วงเดือนเมษายน-กันยายน 2554


เอกสารรายงานผลการปฏิบัติข้าราชการของข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลงานด้านการวิจัยสร้างสรรค์ ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ประจำปีการศึกษา 2554 ช่วงเดือนเมษายน-กันยายน 2554
ไหนๆก็ต้องทำแล้ว ทุกปี ปีละ 2 หน ก็จัดทำซะให้เรียบร้อยเป็บแม่แบบของเราเองด้วยเวิร์ด เสร็จก็ save as หรือ print frint ให้เป็นไฟล์ .pdf เสร็จแล้วเอาไปฝากไว้ที่เว็บไซต์ http://issuu.com/prachid เสร็จแล้วก็เอา embed Code มาแทรกในโหมดเครื่องมือจัดหน้า html ตั้งค่าความกว้างยาวให้เหมาะสมกับหน้าบล็อก ก็เป็นอันว่าเสร็จครับ หากท่านใดสนใจทำก็สอบถามไป หรือทำย้อนรอยดูก็ได้ครับ อาจารย์ของเราเก่งๆทั้งน้าน บอกแป๊ปเดียว...ทำได้โลด

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...