Tuesday, September 17, 2013

แจ้งติดตามการประเมินการเรียนการสอนออนไล์ประจำภาคเรียนที่ 1/2556
เหลือเวลาอีก 13 วัน ก็จะปิดโหวตประเมินการสอนที่ http://humannet.chandra.ac.th/  แล้วครับท่าน คณาจารย์ทุกท่านต้องติดตามและกำกับนักศึกษาที่เรียนกับท่าน เรื่องการเข้ามีส่วนร่วมในการประเมินการสอนออนไลน์ของท่านด้วยนะครับ ท่านประธานแต่ละสาขาวิชาควรบอกต่อกัน หากต้องการทราบยอดว่ามีนักศึกษาเข้าประเมินแล้วเท่าใด สอบถามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เบอร์ภายใน 3055 ถามหรือแจ้งขอแชร์ดูข้อมูลวิชาของท่านเองทีประธานสาขาวิชาหรือแจ้งอีเมลส่วนตัวของ gmail.com ของท่านไปอีเมล์ human.chandra@gmail.com
---------------------------------
25/10/2556
แจ้งข่าวเรื่องการสรุปผลการประเมินการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2556 ขณะนี้ได้รับแจ้งว่าทีมงานได้ดำเนินการเสร็จแล้ว กำลังจัดส่งไปยังท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ หากท่านอยากได้คอมเม้นต์ไปประกอบ มคอ.5 ด้วยนั้น ให้แจ้งขอแชร์ไฟล์ไปที่ human.academic@gmail.com โดยแจ้งรหัสวิชา
- ด่วน การจัดส่งมคอ.3 และ 5 ประจำเทอมที่ 2/2556 มีแค่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรุณารีบจัดส่งด่วนนะครับ จะเปิดเทอมใหม่แล้ว ส่งก่อนสิ้นเดือนนี้นะขอรับ ทางวิชาการแจ้งทวงถามไปนานแล้ว

Saturday, September 14, 2013

ขอเรียนเชิญท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานออกแบบฟ้่อนต์ เป็นการวิจัยประเภทสร้างสรรค์(Creative Research)และช่วยตอบแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์

ฟ้อนต์ตระกุลซีอาร์ยู CRU Font Family[/caption] ขอเรียนเชิญท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานออกแบบฟ้่อนต์ เป็นการวิจัยประเภทสร้างสรรค์(Creative Research)และช่วยตอบแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์ ที่ เว็บ http://cru-font.blogspot.com โดยการคลิกเข้าศึกษา พิจารณาผลงานภาพรวม ในแต่ละหน้า แล้วจึงคลิกเข้าทำแบบสำรวจ ที่หน้า http://cru-font.blogspot.com/p/survey.html  โดยโปรดกรุณาให้ข้อมูลที่เป็นจริง ตอบแบบสำรวจให้ครบและส่ง-บันทึกตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น.ถึง วันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น. เพื่อการประมวลผล วิเคราะห์และสรุปผลงาน รายงาน แล้วทำการเผยแพร่พัฒนาสู่สังคม ให้เกิดการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในลำดับต่อไป ขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างสูง ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศ่าสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร อาจารย์-ข้าราชการประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900 ติดต่ออีเมลปัจจุบัน prachid007@gmail.com,prachid@thaifont.info , prachid@prachid.com , โทรศัพท์มือถือ: +66(0)896670091
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...