Tuesday, September 17, 2013

แจ้งติดตามการประเมินการเรียนการสอนออนไล์ประจำภาคเรียนที่ 1/2556
เหลือเวลาอีก 13 วัน ก็จะปิดโหวตประเมินการสอนที่ http://humannet.chandra.ac.th/  แล้วครับท่าน คณาจารย์ทุกท่านต้องติดตามและกำกับนักศึกษาที่เรียนกับท่าน เรื่องการเข้ามีส่วนร่วมในการประเมินการสอนออนไลน์ของท่านด้วยนะครับ ท่านประธานแต่ละสาขาวิชาควรบอกต่อกัน หากต้องการทราบยอดว่ามีนักศึกษาเข้าประเมินแล้วเท่าใด สอบถามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เบอร์ภายใน 3055 ถามหรือแจ้งขอแชร์ดูข้อมูลวิชาของท่านเองทีประธานสาขาวิชาหรือแจ้งอีเมลส่วนตัวของ gmail.com ของท่านไปอีเมล์ human.chandra@gmail.com
---------------------------------
25/10/2556
แจ้งข่าวเรื่องการสรุปผลการประเมินการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2556 ขณะนี้ได้รับแจ้งว่าทีมงานได้ดำเนินการเสร็จแล้ว กำลังจัดส่งไปยังท่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ หากท่านอยากได้คอมเม้นต์ไปประกอบ มคอ.5 ด้วยนั้น ให้แจ้งขอแชร์ไฟล์ไปที่ human.academic@gmail.com โดยแจ้งรหัสวิชา
- ด่วน การจัดส่งมคอ.3 และ 5 ประจำเทอมที่ 2/2556 มีแค่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรุณารีบจัดส่งด่วนนะครับ จะเปิดเทอมใหม่แล้ว ส่งก่อนสิ้นเดือนนี้นะขอรับ ทางวิชาการแจ้งทวงถามไปนานแล้ว

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...