Tuesday, June 11, 2013

ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยของเรา ในปีการศึกษา 2556

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วจันทรเกษม ในปีการศึกษา 2556 นี้ครับ ขอให้นักศึกษาที่ได้โอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรตินี้ ได้ตักตวงความรู้และประสบการณ์ จากกระบวนการเรียนรู้ที่ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ตั้งใจมอบให้แก่ท่าน สร้างให้ศิษย์ทุกคน เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ทั่วหน้ากันนะเอง

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...